Nu när höstterminen satt i gång behöver vi tänka extra på alla barn och ungdomar som har skolans värld som sin vardag. Och alla lärare som blir mer och mer utsatta.

Det är lätt att en elevs värde glöms bort och att det bara blir prestationerna som räknas, är eleven bra eller dålig i matte, svenska eller idrott? Självförtroendet sjunker om ett ämne är utmanade eller kanske är det just självförtroende som fattas för att matematiken ska gå ihop.

Det finns skolor som sätter elevens värde i första hand, att han eller hon är älskad oavsett hur det går på matteprovet. När jag söker efter skolors visioner på nätet hittar jag Mariaskolans vision: ”Att se och bekräfta varje individ och dess unika personlighet och gåvor. Att vara en öppen och familjär skola, där gemenskap, kamratskap och en nära relation mellan hem och skola uppmuntras. … vill vi att de barn som lämnar Mariaskolan ska ha blivit utrustade med inre trygghet, livsmod, nyfikenhet, tolerans och färdigheter av olika slag.” Mitt hjärta blir varmt och hoppfullt.

En annan vision som får hjärtat att le lyder: ”Vår önskan och målsättning är att vara en skola med guldkant där varje barn och elev kan blomma i trygghet och leva med full potential här och nu, samtidigt som man får en god förberedelse för livet efter skolan.” Eller Hannaskolan: ”Vår värdegrund bygger på: Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig. Genom avdelningarnas gemensamma fredagssamlingar lyfter vi fram våra olika värdegrundsord som till exempel kärlek, trygghet och vänskap.”

Profilen och det goda renomméet har gjort att det står hundratals i kö till de här friskolorna. Sist någon nämnde Hannaskola var det just för att det stod 300 elever i kö och de behövde bygga ut. Det är friskolor som fungerar, föräldrarna vill ha sina barn där eftersom de genomsyras av sunda värderingar. Om fler skolor var som dessa tror jag den psykiska hälsan bland barn och ungdomar skulle bli bättre. Och i förlängningen skulle vi få färre brott i samhället och behöva satsa mindre på poliser och fängelser.

Motsägelsefullt är att vissa politiker vill stänga de här skolorna trots att de följer lagen. För några år sedan arbetade jag i en organisation som drev en friskola. Det var nervöst innan Skolinspektionen skulle komma, men efteråt hade inspektörerna mest gott att säga om verksamheten.

Naturligtvis satsar de här skolorna även på att barn ska lära sig saker och få bra betyg. Jag tror de har en fördel där eftersom det är lättare att lära sig saker i en trygg miljö. Våra barn är framtiden och vi ska inte beröva dem en bra start i livet genom att ta bort det i skolan som de kan bära med sig hela livet: ”Jag är värdefull”. Nu är det snart val och där har du en möjlighet att påverka.

Välj ett parti som är för bra skolorna. Människorna som startat de här skolorna har gjort det med en önskan om att ge barnen vad de behöver. Ofta har de fått kämpa i motvind i fler år för att sedan se det vända och få medvind i stället. Det skulle vara så tragiskt om det de kämpat för skulle förbjudas, inte bara för ledarnas skull utan mest för barnen och för framtiden.