Inom Vänsterpartiet har partiledare Nooshi Dadgostars uttalande skapat kraftiga reaktioner.

”Fruktansvärd attack av Hamas. Mina tankar är med alla familjer som förlorat nära och kära. Våld och attacker måste upphöra. Jag fördömer alla brott mot civila och mot internationell rätt”, skrev vänsterledaren.

Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Daniel Riazat tog avstånd från sin partiledares uttalande på Facebook och skrev att han inte står bakom det.

Björn Alling sitter i Linköpings kommunfullmäktige och krävde Nooshi Dadgostars avgång i ett inlägg på Facebook: ”Vår fega partiledare Nooshi Dadgostar skämmer ut oss ännu en gång. Nu med ensidigt fördömande av palestinierna. Hon måste avgå!” I ett annat inlägg skriver Björn Alling: ”Detta krig startades och har permanentats av den vidriga terrorstaten Israel. Där ligger grunden till allt lidande i landet. Israel som stat måste avskaffas så att ett fritt och demokratiskt Palestina kan byggas från havet till floden för alla landets invånare oavsett bakgrund”.

Vänsterpartiet har genom åren skickat miljontals kronor av statens biståndsbudget till samarbetsprojekt med terrororganisationer och diktaturer.

Utbetalningarna har skett inom ramen för Sidas årliga fördelning av 100 miljoner till riksdagspartiers biståndsprojekt.

Enligt en SIDA-rapport är en av de organisationer som fått stöd av Vänsterpartiet Demokratiska fronten för Palestinas befrielse, DFLP, vars militära gren deltog i de blodiga massakrerna på israeler. Enligt DFLP har Israel inte rätt att existera. Vetskapen om att svenska biståndsmedel kan ha använts för att finansiera massmord på civila och kidnappningen av drygt 200 barn, vuxna och äldre är starkt kränkande.

DFLP har varit involverade i terrorattacker under lång tid, bland annat massakern i kibbutzen Ma’alot i norra Israel den 15 maj 1974. 102 judiska tonåringar låg och sov i en skolbyggnad i Ma'alot, då tre DFLP-medlemmar klockan 04:00 tog sig in i byggnaden. Några lyckades fly, men terroristerna tog cirka 85 ungdomar och några vuxna som gisslan. Hela attacken slutade med att terroristerna hann döda 21 skolungdomar och skada cirka 60.

Stora summor av det svenska utvecklings- och humanitära biståndet har också gått till den palestinska myndigheten för att förbättra livsvillkoren för Gazas civilbefolkning. Med största sannolikhet har biståndspengar istället hamnat i händerna på Hamas och använts för uppbyggnad av dess militära infrastruktur och makt.

Nu måste den svenska regeringen påskynda arbetet med översynen av vart de svenska biståndspengarna tar vägen. Det måste bli ett totalstopp för bistånd från Sverige och svenska partiorganisationer till terrorstämplade organisationer.

Partier som Vänsterpartiet måste se över sitt bistånd och rensa ut liken ur garderoben. Vi kan inte ha ett riksdagsparti som aspirerar på ministerposter och samtidigt finansierar terrororganisationer med svenska skattemedel.

Det svenska biståndet ryms inom två områden. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor, och det humanitära biståndets mål är att rädda liv, lindra nöd och skydda mänsklig värdighet. Båda utgår från ett rättsligt ramverk som finns uttryckt i den internationella humanitära rätten och andra humanitära principer.

Flödet av biståndsmedel från Sverige måste stoppas för att sedan granskas och kanaliseras till länder och organisationer som följer ramverket för svenskt bistånd.