Per-Arne Imsen

Visionen om det globala fredsriket

Kristen opinion • Vi ser framför oss en värld fri från fattigdom, hunger, sjukdom och brist, där allt liv kan frodas. Vi ser en värld fri från rädsla och våld.” Detta låter ju nästan som ett bibelcitat; som en beskrivning av tusenårsriket eller himlen.
Visionen om det globala fredsriket
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙