Prenumerera på Inblick

Våra priser på prenumeration av pappers & digital tidning är:
 • Helår 995kr
 • Halvår 549kr
 • Kvartal 329kr
 • Månad 89kr (autogiro)
 • Månad pensionär 79kr (autogiro)
Våra priser på prenumeration av digital tidning är:
 • Helår 595kr
 • Halvår 355kr
 • Kvartal 235kr
 • Månad 59kr (autogiro)


Papper och digital
Papper & Digital
 • Inblick papperstidning hem till dig varje vecka
 • Läs allt innehåll på Inblick.se
 • Tillgång till E-blick
Från:
89 kr
Välj betalning, kvartal, halvår eller helår i nästa steg
Papper och digital
Digital
 • Läs allt innehåll på Inblick.se
 • Tillgång till E-blick
Från:
59 kr
Välj betalning, kvartal, halvår eller helår i nästa steg
Papper och digital
Papper & Taltidning
 • Inblick papperstidning hem till dig varje vecka
 • Tillgång till Inblick taltidning
 • Tillgång till E-blick
Från:
89 kr
Välj betalning, kvartal, halvår eller helår i nästa steg
Papper och digital
Taltidning
 • Tillgång till Inblick taltidning
 • Tillgång till E-blick
Från:
59 kr
Välj betalning, kvartal, halvår eller helår i nästa steg
Papper och digital
Ge bort en prenumeration
 • Inblick papperstidning varje vecka
 • Tillgång till Inblick taltidning
 • Tillgång till E-blick
Från:
89 kr
Välj betalning, kvartal, halvår eller helår i nästa steg
Om du undrar något gällande prenumerationer är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙