– Jag längtade hela tiden efter väckelse, säger Rania Sayegh om sina första år med Jesus.

– Jag längtade efter att den helige Ande skulle utgjutas. ”Jag vill se dina mirakler, tecken och under”, sa jag till Gud. ”Hur ska väckelse kunna bryta ut i denna nation?” undrade jag. Jag ville att Jesus skulle känna sig välkommen i sin hemstad.

Det verkade så omöjligt. Nasaret hade beskrivits som en plats av otro. När hon frågade Gud om ”receptet för väckelse” för Nasaret började han tala till henne. Men inte på det sätt som hon trodde.

– Som vuxen arbetade jag under tjugo år som dataingenjör och min hjärna har alltid fungerat utifrån ”1+1”, allt är en formel för mig, berättar hon. Så jag frågade Gud: ”vad är formeln för väckelse?”

Men Gud kom inte med något ”recept” för väckelse.

– Nej, jag förstod att Gud rör sig på ett unikt sätt i varje enskild nation. Det handlar om att komma i kontakt med Guds hjärta, att följa och lyda honom, konstaterar hon.

– Då kommer han och etablerar sin närvaro bland sitt folk.

Ett altare av bön

Vad Gud uppmanade henne till var att börja be.

– ”Rania, jag vill att du upprättar ett altare av bön till mig”, sa han, berättar hon.

Hon förstod också att hon skulle börja arbeta för enighet.

– Herren vill riva ner murarna som splittrar oss. Han kommer med sin ande och bor hos sin familj när vi är enade i tillbedjan och lovsång. Det utlöser hans välbehag över våra städer och nationer, säger Rania.

2004 grundade hon därför ”The House of Prayer” i Nasaret, ett center med visionen att träna och utrusta unga israeliska arabiska kristna och arabiska kvinnor att bli tillbedjare och koppla samman dem med den globala bönerörelsen. ”Hur kan vi bryta förbannelsen av otro?”, var Rainas ständiga fråga.

– ”Du ska gå i tro, i den motsatta andan, då bryter du förbannelsen av otro. Då kommer jag att utgjuta den helige Ande”, sa Gud till mig, berättar hon och konstaterar att Nasaret är en stad på en kulle som kan bli en fyr, som kan skina både över Nasaret, mot Israel och nationerna.

– Allt sker genom Herren, men vi vill vara en del av det, säger hon.

”Vår himmelska identitet”

Gud började också tala till Rania om det arabiska folket och det judiska folket.

– Jag växte upp i ett arabiskt hem och förstod inte riktigt vad jag gjorde i Israel. Jag visste inte riktigt om jag hörde hemma här. Vi har ju våra arabiska samhällen, men det är en judisk stat. Så jag frågade Gud: ”Hur ska jag be?”

– Då började Gud tala med mig om vår identitet, vår himmelska identitet, men också det profetiska syftet för vårt folk. Han talade med mig om hur vi kan gå tillsammans med vår judiska familj, hur vi kan ära deras profetiska syfte, vad Gud har lagt på deras liv och deras syfte, att vara ett ljus till nationerna. Och vad som är vår roll. Han berättade för oss att när judarna kommer tillbaka till Herren kommer det att bli en stor väckelse, inte bara i Israel utan i hela världen. Gud arbetar för att upprätta den judiska familjen. Vi ber för den fullständiga upprättelsen.

Hon sa till Gud att hon som israelisk kristen arab verkligen vill vara en del av familjen här i landet.

– Jag vill inte komma med splittring, separation. Jag vill vara en del av Israel.

– Jag vill inte vara separerad ifrån det som Gud har lovat vår judiska familj, Israel. Jag vill vara en del av olivträdet och olivoljan, som droppar ifrån det.

”Vår egen väckelse”

Hon menar att inte bara Israel kommer att få sin väckelse, utan det arabiska folket också.

– Vi kommer också att få vår egen väckelse, när vi går in i Guds plan, Guds löftesplan för denna nation, Israels upprättande och det profetiska syftet för det arabiska folket. Då kommer vi att uppleva ett utgjutande av den helige Ande.

Hon säger att Gud talat med henne om försoning.

– Gud började tala till mig om att han kallar oss, som kristna araber i Israel, att vara en helande bro, hans läkande medel i landet. Vi ska vara detta läkande medel, inte ett offer.

– Det tog oss 25 år att komma fram till det, att vi måste skaka av oss offermentaliteten, be Gud att hela våra hjärtan, rycka upp känslan av förkastelse med rötterna, känslan av separation, av att vara föräldralös, bortvald, säger hon.

Hon har bett Gud om att det arabiska folket ska få visa på budskapet om väckelse.

– Skulle inte det vara underbart om våra judiska systrar och bröder kunde beröras av att se Gud röra sig bland araber med tecken, under och mirakler? Hur deras grannar blir besökta av Yeshua (Jesus) från Nasaret?

Under, tecken och mirakler

Det senaste året har de upplevt Guds kraft i ”The House of Prayer” i Nasaret bland de unga och bland de kvinnor de arbetar med.

– Gud har utlöst sina mirakler, tecken och under bland dem. Vi lovprisar honom och älskar honom. Då utlöser han sin helande smörjelse.

– Jag tror att Gud har utvalt Nasaret till att bli en helig plats för många att komma och dricka ur denna flod. När vi talar ut syftet för vår stad, då kommer Gud, säger hon.

Hon ser Guds frälsningsplan fullbordas i framtiden, hur välsignelsen kommer att komma till alla nationer, genom att judar och araber försonas.

– Det finns platser där detta har börjat. Då kommer Guds tron att etableras och bli ett center för globalt uppvaknande. Det kommer att bli platsen, där välsignelsen utgår till alla nationer på jorden. Vi kommer att se den största väckelsen världen har sett. Gemensam enighet är gemensam ödmjukhet, att veta vilka vi är, vår identitet, vår plats i den övergripande planen för frälsning för Israel och för nationerna. I ömsesidig kärlek.

Fotnot: Nasaret är den största staden i Israels norra distrikt. Invånarna är i huvudsak araber, varav endast 30 procent är kristna. Nasaret är också Jesu hemstad.