Regeringens beslut fattas mot bakgrund av den humanitära situationen i Gaza, samt de nya åtaganden som UNRWA gjort inom ramen för en villkorad försäkran med Sverige.

UNRWA har gått med på att tillåta kontroller, oberoende revision, stärka intern tillsyn och möjliggöra extra granskning av personal. Sverige har nu fått åtaganden bilateralt bekräftade av UNRWA, i likhet med den överenskommelse som EU-kommissionen ingått, skriver regeringen på sin hemsida.

SD-ledaren Jimmie Åkesson uttrycker mycket skarp kritik mot regeringens beslut.

– Ett tungt och vanskligt ansvar att återuppta biståndet till UNRWA. Jag och Sverigedemokraterna är mycket bekymrade över regeringens besked om UNRWA-biståndet. Tidöpartierna är överens om att Sverige ska vara en stark röst för en reformering av UNRWA, och dess biståndsmedel menar vi kommer att behöva gå via andra organisationer”, skriver han på Facebook.

– Vi är också överens om att Sveriges linje långsiktigt ska vara att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ. Här och nu behöver vi se till att andra biståndsorganisationer kan bygga upp sin kapacitet för att överta UNRWA:s roll, fortsätter Jimmie Åkesson och betonar att situationen för oskyldiga civila i Gaza är förskräcklig och att omvärlden förfasas med all rätt.

– Ansvaret för situationen i Gaza vilar helt och hållet på Hamas och dess många anhängare i Gaza. Det är tyvärr omöjligt att undvika att civila drabbas när en stor terrororganisation gömmer sig i stadsmiljö och dessutom aktivt väljer att använda såväl den israeliska gisslan som Gazas kvinnor och barn som mänskliga sköldar.

Terrorfrämjande ändamål

Åkesson konstaterar att Hamas mål är att utplåna Israel och dess judiska befolkning.

– Det är ingen teori eller farhåga, det är terroristorganisationens uttryckliga mål, upprepat i tal och skrift otaliga gånger. Hela syftet med Hamas terroroperation är att skapa och upprätthålla en så vidrig situation för civila som möjligt, för att kunna vända omvärlden mot Israels folkrättsligt självklara rätt att försvara sig mot terror, tillägger han.

– Det åligger naturligtvis Israel att liksom alla demokratiska stater följa folkrätten och internationell rätt, vilket alla förväntar sig, men det är Hamas och dess apologeter – i Gaza och Västbanken såväl som i Sverige och andra västländer – som är ansvariga för den mänskliga tragedi som utspelar sig inför världens ögon, påpekar SD-ledaren och konstaterar att ett återupptaget bistånd via UNRWA riskerar att få motsatt effekt.

– Man tar på sig ett oerhört ansvar om man återupptar Gazabiståndet till UNRWA som vi med säkerhet vet missbrukas för terrorfrämjande ändamål. Sverige och EU måste ha kraft att stå upp för Israels rätt att existera (för det är faktiskt det som det handlar om) och stå emot Hamas terrorpropaganda om man långsiktigt vill få till en förändring i regionen. Steg ett mot en deskalering, och på sikt ett stopp för civila offer, är att Hamas omedelbart släpper samtliga i den israeliska gisslan och att humanitärt bistånd når Gaza i dialog med Israel.

Återkommande avslöjanden

Upprepade avslöjanden om terrorkopplingar, antisemitism och korruption har följt FN:s flyktingorgan UNRWA genom åren. Genom att ge flyktingstatus till femte generationens flyktingar har FN-organet underblåst konflikten mellan Israel och palestinierna i decennier. UNRWA tvekar heller inte att samarbeta med grupper som är terrorstämplade av dess främsta givare.

Daniel Hagari, talesperson för Israels försvarsmakt (IDF), sa i början av mars att UNRWA har 450 militäranställda från Hamas och Islamiska Jihad i sin organisation.

– Hamas utnyttjar humanitära organisationer och använder dem för att begå brott mot mänskligheten, sa Hagari.

UNRWA, som är en del av FN-systemet, anser i praktiken inte att Hamas, Islamiska Jihad och PFLP är terrorgrupper, vilket EU och USA gör.

IMPACT-se, en organisation som granskar skolböcker och läroplaner så att de överensstämmer med UNESCO:s normer för fred och tolerans, avslöjade i november 2023 dokumenterad antisemitism, uppmuntran till martyrskap och våldsam jihad, samt radering av Israel i läroböcker som används i UNRWA:s skolor.

En gemensam studie gjord av IMPACT-se och UN Watch – en Genève-baserad organisation som övervakar att FN agerar enligt normerna i sin egen stadga – fann i mars 2023 uppvigling till hat, antisemitism och terrorism samt ”övertygande bevis på UNRWA:s grova och systematiska brott mot neutralitet vid anställning av lärare och användning av läroplaner i UNRWA:s skolor”.

Hamas och andra Gaza-baserade terrorgrupper har upprepade gånger använt UNRWA:s skolområden för terrortunnlar och ammunitionsförråd, rapporterade nyligen forskningsinstitutet NGO Monitor, som beskriver hur terrorgruppen PFLP till och med har ett officiellt fackligt organ för UNRWA-anställda, The Democratic Assembly of UNRWA Workers.

Nöden är så stor

Kristdemokrater och liberaler väljer att blunda för UNRWA:s kopplingar till terrorism.

- Den humanitära situationen i Gaza är mycket svår. UNRWA behöver reformeras men här och nu är det prioriterat att Sveriges humanitära stöd når fram, säger Joar Forssell, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna.

– I detta akuta läge, när nöden är så stor bland civilbefolkningen, gäller det först och främst att rädda liv. UNRWA är den organisation som i dag har störst möjlighet att hjälpa utsatta palestinier. FN-organet har accepterat åtaganden om stärkta krav på kontroll, vilket gör det möjligt för Sverige att återuppta utbetalningar. Vi kommer att fortsatt bevaka UNRWA och analysera organisationens särställning, säger Gudrun Brunegård, biståndspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Regeringen har för år 2024 anslagit 400 miljoner kronor till UNRWA. Beslutet den 9 mars avser en första utbetalning om 200 miljoner kronor. Ytterligare utbetalningar kommer att bli aktuella under året baserat på framsteg i de åtgärder som UNRWA åtagit sig att genomföra för att stärka intern tillsyn, granskning och kontroll.