Beslut i riksdagen: Nytt mediestöd införs 2024

Inrikes • Presstödet försvinner och ett nytt teknikneutralt "Mediestöd" införs från den första januari 2024. Detta står klart sedan riksdagen röstat igenom propositionen “Ett hållbart mediestöd för hela landet.” Osäkerheten kring hur de nya reglerna ska tolkas har gjort att flera tidningar slagit larm, däribland tidningen Dagen.
Riksdagen beslutade med siffrorna 169 ja mot 94 nej att anta propositionen om “Ett nytt hållbart mediestöd för hela landet”. 33 ledamöter avstod och 53 var frånvarande.
Foto: WIKIMEDIA COMMONS/ JOHANNES JANSSON
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙