En satsning på att förebygga typ 2-diabetes i Stockholm har gett effekt. Cirka 360 deltagare har rapporterat sina resultat från blodprover som tagits under två år. Vid starten av programmet var samtliga i förstadiet till diabetes. Av de 360 är idag 54 procent inte längre i riskzonen. Däremot hade 7,5 procent drabbats av diabetes typ 2. Risken att utveckla typ 2-diabetes har minskat med 67 procent jämfört med kontrollgrupper från tidigare studier, det vill säga de grupper som levt utan hälsostöd.

Digital plattform

Deltagarna i studien får hjälp av en hälsocoach, som ger förslag på insatser vilka ska leda till hälsosamma levnadsvanor. Genom en digital plattform har deltagarna tillgång till olika hälsotjänster som motionstips, kostråd, tips för bättre sömn eller stresshantering. De största insatserna görs under de två första åren, men deltagarna följs upp under fem år.

Intresset för att få vara med i satsningen var stort. Nästan 30 000 personer mellan 50 och 60 år i Stockholm anmälde sitt intresse. Efter en urvalsprocess som baserades på långtidsblodsockernivå i riskzonen för typ 2 fick 925 deltagare plats. Deltagarna började löpande under cirka ett års tid, och det är de 360 som startade först som nu visat de positiva resultaten.

Det är företaget Health Integrator som levererar den digitala plattformen och hela det förebyggande hälsoupplägget till Region Stockholm. Skandia har varit med och finansierat projektet.

Över en miljon

I Sverige förväntas över en miljon invånare vara i riskzonen för diabetes typ 2, det vill säga i snitt tio procent av befolkningen, enligt Health Integrator. ”Enligt forskningen kan 80 procent av kroniska sjukdomar förebyggas med hälsofrämjande insatser. I Sverige har dock endast cirka tre procent av de samlade hälso- och sjukvårdsbudgetarna hittills inriktas på prevention”, skriver Health Integrator i ett pressmeddelande. De vill nu att fler regioner ska göra samma satsning som Region Stockholm för att förebygga diabetes typ 2.

– Med den positiva 24-månadersrapporten i ryggen kommer vi därför att kontakta Sveriges ledande politiker. Satsningen kan både rädda liv och kraftigt sänka vårdkostnaderna, säger Fredrik Söder, grundare av Health Integrator.


Diabetesforskning prisad

I år gick Medeonstipendet till Rashmi Prasad på Lunds universitets diabetescentrum. Hon får priset för sin forskning om nedärvning av diabetes typ 2 och varför arvet från modern påverkar i högre grad än arvet från fadern. Prasad undersöker också hur fostrets miljö påverkar risken att utveckla diabetes samt om det går att minska risken genom åtgärder under graviditeten. På sikt förväntas forskningen leda till att diabetes kan förhindras. Medeonstipendiet är på 50 000 kronor och delas ut varje år av Medeon i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till en lovande forskare.