Friskolor reagerar mot Liberalernas förslag

Inrikes • Flera religiöst drivna och profilerade skolor runt om i landet ser med oro och skepticism på det liberala förslaget om ett förbud mot religiösa skolor som Johan Pehrson aviserat inför Liberalernas partistämma 17-19 november. Två av dessa är den kristna Ansgarskolan och den judiskt anknutna Hillelskolan. – Ett utslag av en religiofobisk och fördomsfull inställning mot kristna skolor, anser skolchefen för Ansgarskolorna.

Foto: Ansgarskolorna
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙