Inför vintern har Göteborg stad som mål att ingen ska behöva sova ute i kylan. Staden arbetar tillsammans med de idéburna organisationerna Agape, Räddningsmissionen, Göteborgs Stadsmission och Svenska kyrkan. En arbetsgrupp med representanter från varje organisation har tillsammans med Göteborgs stad tittat på de behov som finns.

Arbetar tillsammans

– Vårt mål är att ingen ska sova ute i vinter. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. De idéburna kompletterar stadens verksamheter och ger ett ovärderligt stöd till människor i utsatta livssituationer, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet, Göteborgs Stad.

– Det är människor som många gånger far illa i sin hemlöshet. Om det blir riktigt kallt behöver de komma inomhus, fortsätter Jenny Martinsson.

Sedan ett antal år tillbaka samarbetar Göteborgs stad med Räddningsmissionen för att personer som lever i akut hemlöshet ska få tak över huvudet och stöd att komma ur hemlösheten.

Fått mer pengar

I år har Socialförvaltningen Sydväst beviljats en tilläggsbudget på två miljoner kronor av socialnämnden Sydväst och har startat ett samarbete med organisationen Agape för att öppna ett tillfälligt boende med 20 sängplatser. Samtidigt utökas antalet platser på boendet Station Nord för utsatta EU-medborgare från 50 till 70 platser.

För att hemlösa ska kunna värma sig även dagtid öppnar Svenska kyrkan upp flera av sina kyrkor runt om i staden. Där kommer de också att kunna få kaffe och smörgås.

Några av insatserna

På det tillfälliga boendet med 20 platser som Socialförvaltningen Sydväst och Agape öppnar under vintern ska man kunna duscha, tvätta och äta frukost. Boendet har öppet under perioden 1 december-31 mars. Verksamheten sker i idéburet offentligt partnerskap (IOP). Agape bidrar med personal, socialförvaltningen Sydväst finansierar verksamheten och står för lokalen. Inbokning sker genom Räddningsmissionen eller Uppsökarenheten.

För utsatta EU/EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa finns Station Nord. Verksamheten drivs av Räddningsmissionen i partnerskap med socialförvaltningen Sydväst. Inbokning till Station Nord sker i Betlehemskyrkan i Vasastan.

Huldas hus erbjuder gemenskap och aktiviteter till kvinnor.

S:t Johanneskyrkan och Frukostcaféet Vasa: mat, värme och gemenskap. Här finns också stödassistenter som kan hjälpa till med att kontakta myndigheter.

Svenska kyrkan öppnar kyrkolokaler på flera platser i staden för att kunna ta emot hemlösa dagtid.

Socialt center för personer utanför välfärdssystemet som behöver både akut och långsiktig hjälp erbjuder bland annat hjälp med övernattning, vägledning, dusch- och tvättmöjligheter.