En rapport visar att 60 procent av svenskarna endast har sporadisk och slumpmässig kontakt med sina grannar. Förra året var den siffran nere på 40 procent. Intresset för att få bättre relationer med grannarna har också minskat. I årets rapport uppgav 36 procent att de var ointresserade av bättre relation med grannarna jämfört med 24 procent förra året.

Däremot har andelen som inte alls haft kontakt med sina grannar minskat från 15 procent till nio procent. Det är alltså 91 procent av svenskarna som har någon form av kontakt med sina grannar, enligt rapporten.

Empatin växte

– Under både pandemin, och början av kriget i Ukraina, växte svenskars intresse och empati för medmänniskor och i förlängningen grannar. De insåg helt enkelt värdet och vikten av grannrelationer. Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster, säger Jennie Skogsborn Missuna på Svensk Fastighetsförmedling. Samtidigt uppger 70 procent att de ser grannrelationer som en trygghetsfaktor och 57 procent ser det som ett sätt att minska ensamhet.

Det som grannar mest uppskattade att göra förra året var att grilla eller fika. I årets rapport visar sig Internet vara ett uppskattat sätt att hålla kontakt. Hälften av alla tillfrågade var med i ett digitalt nätverk för sitt grannskap som exempelvis Facebook. Och det var 47 procent som ansåg att de digitala forumen underlättade för att bibehålla relationer och sänka ribban för att etablera nya.

Ökat engagemang

Hälften av de tillfrågade svarade att kommunikation i digitala kanaler ökade engagemanget för exempelvis städdagar och förbättringsåtgärder.

– Vi tror att digitala grannskap är ett effektivt verktyg framåt. Det sänker tröskeln för en första kontakt, och det är oftast den första kontakten som är svårast att ta, säger Jennie. I rapporten framgick vilka egenskaper svenskar ser som viktigast hos en ny granne.

– Det är i första hand inte en ny kompis eller någon som anstränger sig rejält för att få ihop hela grannskapet, utan någon att småprata med.

– Vad vi vet är att det just är småpratet som är det viktiga. Det leder i förlängningen till antingen grunda eller djupa relationer som skapar en enorm trygghet och tillit.