MP-ledning vill behålla två språkrör

Inrikes • Miljöpartiets ledning sätter ned foten i frågan om den pågående ledarskapsmodellen inom partiet. En enhällig partistyrelse yrkar för den nuvarande varianten med två språkrör. – Vi vill ha ett fortsatt delat ledarskap i Miljöpartiet och föreslår därför avslag på de motioner som vill ändra antalet språkrör, säger partistyrelsens ordförande Marcus Friberg.
MP-ledning vill behålla två språkrör
Miljöpartiets partistyrelse vill fortsätta ha två språkrör. Beslutet om antal språkrör klubbas igenom i november.
Foto: FREDRIK HJERLING/MILJÖPARTIET
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙