Sänkt straff i Frysboxfallet

Inrikes • Frysboxfallet i värmländska Holmedal, som skakade om en hel bygd, har fått sin dom i hovrätten för västra Sverige. Den dömde norrmannens straff sänks med hela sex månader. – Det är glädjande att de sänker straffet, säger den dömdes advokat Stefan Liliebäck efter att domen förkunnats.
Hovrätten för västra Sverige konstaterar i sin dom att trots att det finns försvårande omständigheter anser de att: ”Brottslighetens sammanlagda straffvärde är något lägre än vad tingsrätten kommit fram till, nämligen fängelse i tre år.”
Foto: JOHAN WINGBORG / SVERIGES DOMSTOLAR
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙