Trygga familjer firar fem år den 24 november. Emanuel och Maria Norlén är grundare av den organisationen.

– Vi kommer att fira i våra lokaler i Uppsala med ett öppet hus från förmiddag till kväll. Vi kommer att få videohälsningar och ha fest över våra fem år, säger Emanuel.

In i organisationen fick Trygga familjer ta över rådgivare från hela landet som verkat i den tidigare, nu nedlagda organisationen Levande familjer.

– Idag har vi cirka sextio rådgivare utspridda över hela landet, säger han.

– Vi drabbades av pandemin och fick en långsammare start än vi önskat. Men vi har jobbat på sakta men säkert.

Idag är Emanuel tacksam för att det inte blev en för snabb start eftersom de då kanske undrat vad de gett sig in i.

– Vi lärde oss ganska snabbt att använda Zoom och kunde ha samtal på det sättet, men vi hade ingen möjlighet att vara ute i landet och presentera vårt arbete.

Snabbare utan pandemin

Emanuel tror att organisationen hade varit länge fram i utveckling om de inte drabbats av begränsningarna som följde med pandemin.

– Idag är det viktigt för mig att fokusera på varje person eller familj som vi får hjälpa, mer än att bli en stor organisation. Det får bli hur stort det vill, men det viktigaste är att hjälpa någon. Förändringen i en familj är värt allt.

Vid ett tillfälle fick Emanuel delta i en barnvälsignelse där paret varit beslutsamma att gå skilda vägar. Nu är de en familj med ett gemensamt litet barn.

– Det är fantastiskt att se förändringen hos ett par där allt varit nattsvart.

Enligt Emanuel påverkas cirka 50 000 barn in Sverige av skilsmässa varje år. Alla hamnar inte i kris men barnen blir ändå påverkade, menar han.

– Familjen trasas sönder i vårt land. Den är den minsta kuggen i samhällets maskineri. Fungerar inte den, fungerar inte samhällsmaskineriet.

Om familjen inte fungerar blir allt i livet påverkat, konstaterar Emanuel. Barnen mår inte bra, det påverkar deras skolgång och det blir svårare på jobbet för de vuxna.

Återta föräldraansvaret

Norlén har reagerat på hur diskussionen är när frågan om barn som hamnat i kriminalitet ska behandlas. Politikernas lösning är att det behövs mer pengar till polis, socialtjänst och skola, men föräldraansvaret är det ingen som berör.

– Tänkandet och trenden är att överlåta ansvaret till samhället för sina barn. Många förväntar att samhället ska lösa livssituationen och fostra barnen. Det är egentligen bara Busch och Christersson som talar om familjen, inga andra politiker.

Föräldrarna har mist kontrollen och behöver få tillbaka ansvaret för sin familj, menar han.

– Det är tid att ge familjen en högre status.

Karriären styr många familjers sätt att leva och barnens uppväxt påverkas av att tempot ökar.

– Hur kan det vara tillåtet att ett litet barn tillbringar tio till tolv timmar på förskolan när en vuxens arbetstid inte får överstiga åtta timmar? Vuxnas arbetstid är hårt reglerad med raster och vila, men inte för ett litet barn.

Emanuel menar att kortare arbetstid eller att prioritera om kan vara ett sätt att bidra till en tryggare familj.

Ge unga rätt bild

De närmaste åren vill Trygga familjer fortsätta att vara engagerade för att hjälpa enskilda och familjer. Emanuel brinner för att ge den unga generationen en grundläggande rätt syn på familjen och insikt om hur viktig den är i ett samhälle.

– Under årens gång har skilsmässa blivit mer och mer en snabbare utväg ur en jobbig relation. Tidigare var det inte så. Idag påverkas unga av nätet och serier där handlingen ofta är att man byter partner.

– Jag skulle önska att vi kunde jobba mer förebyggande. Friskvård för familj och äktenskap i stället för krisvård.

Emanuel och Maria vill vara en resurs som kan hålla seminarier i olika delar av landet – äktenskapsseminarier, mansfrukostar och familjehelger.

– Jag vill inspirera till att skapa tillfällen där de som har behov regelbundet kan mötas för samtal och rådgivning kring familj, relation och sexualitet.

Resurs för behövande

Trygga familjer vill också vara en resurs för de familjer och ensamstående föräldrar som inte har ekonomiska resurser.

– Vi vill kunna ge julklappar, uppmuntran genom gåvor och hjälpa föräldrar att göra saker med sina barn för att stärka banden mellan dem.

Vid ett tillfälle fick en familj var sitt kort till badhuset för att ta tid tillsammans med sina barn. Pappan och sonen fick en bättre relation av denna gåva.