Abbi och Per Åkvist har två bostäder, en i Uppsala och en i Etiopien. Etiopien har en stor plats i deras hjärta och i hemmet i Uppsala serveras naturligtvis etiopiskt kaffe. De senaste 20 åren har de till större delen bott i Abbis hemland. Där har de ägnat sig åt evangeliska kampanjer och socialt hjälparbete. De är ett väl sammansvetsat team, efter närmare 35 år tillsammans. Och övertygade om att det var Gud som matchade ihop dem för deras gemensamma uppdrag.

Kom till Sverige

Att Abbi kom till Sverige var något av ett mirakel. Hon blev övergiven av sin mamma i Etiopien och kom till en familj som behandlade henne som en hund. Men på ett mirakulöst sätt adopterades hon av en kristen svensk familj, som också tog hand om syskonen. På den vägen kom Abbi till Uppsala och Livets Ord.

I slutet av 1980-talet bestämde sig Per, en motorintresserad ung man från Boråstrakten, att gå Livets Ords bibelskola. Han hade då skippat planerna på en framtid i familjeföretaget i glasmästeribranschen och ville istället svara ja på kallelsen från Gud.

Bad om ledning

Det var på Livets Ord Abbi och Per träffades. Tron och deras gemensamma kallelse förde dem samman.

– Innan vi gifte oss bad vi mycket om Guds ledning för vårt gemensamma liv. Vi upplevde då ett tydligt tilltal från Herren.

– Det var två korta meningar som kom att avgöra hela vår livsinriktning. Orden var: ”Nå de onådda. Hjälp de hjälplösa.” Sedan väntade cirka 14 år av pionjärarbete i forna Sovjetunionen, en intensiv tid då många nya församlingar planterades.

Under året på bibelskolan hade Per en återkommande syn då han såg sig själv predika för stora skaror av svarta människor. Den visionen blev verklighet genom Joshua Campaign International, som du kan läsa om här bredvid.