Efter söndagsgudstjänsten i Sankta Clara kyrka 10 september välkomnas alla som vill be för Sveriges skolor och skolväsendet. Bönedagen har fått rubriken ”Kristus i skolan”.

Med tanke på hur samhället ser ut idag skriver arrangörerna i inbjudan: ”Vi och många med oss vill nu i stället vädja till vår Herre och Frälsare, barnens bästa vän, att återta sin plats som beprövad värdegrund i den svenska skolan.”

Prästen Peter Artman och tidigare skolledaren Bo Nyberg är initiativtagare till dagen. Enligt Peter Artman har Bo Nyberg uttryckt att många upplever att de tappat greppet om skolan.

– Det är inte bara en större mängd ungdomar som mår dåligt, utan många som arbetar inom skolan känner förtvivlan av att inte ha resurser för att hjälpa alla. På det sättet är det ett krisläge, anser Bo Nyberg, enligt Peter Artman.

Förra året arrangerades en liknande bönedag i Göteborg, men främst utifrån friskolors perspektiv.

– Samtidigt som drivet finns inom den kristna frikyrkorörelsen har vi i år vidgat bönens ärende och fokus till att ännu mer omfatta alla skolor.

Några av de medverkande under böne-eftermiddagen är Mats Nyholm, Louise Gustafsson, Elisabeth Sandlund, Jan Rosman och Anders Häger. För den som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm, uppmanar Peter att be för skolor i sitt närområde.

Bön för riksdagen

På måndag fortsätter bönen, men byter fokus till riksdagens öppnande. En bönevandring utgår då från Sankta Clara kyrka förbi Rosenbad, Utrikesdepartementet, Riksdagshuset, Slottet och avslutas vid Storkyrkan.

– Det blir också bön för Kungshuset vid Mynttorget med anledning av Kungens 50 år på tornen.

Efter bönevandring och lunch blir det fortsatt bön i Sankta Clara kyrka. Peter Artman nämner att Loren Cunningham hade en syn och undervisning om sju berg. De sju bergen representerade sju olika sfärer som bär upp samhället. Ibland dem finns politik, utbildning, media, familj, kyrka och kultur. Cunningham grundade organisationen ”Ungdom med uppgift”.

– Gud vill att Hans rike ska ta plats i dessa samhällsbärande pelare. Och Han vill återupprätta det som fallit och gått sönder. Det ligger inte bara på det individuella planet, utan Han vill frälsa hela vår värld.

Världens hopp

– Det har funnits en tendens inom kyrkan att förlägga målet med allting någonstans ”ovan där”, men läser man bibeln en gång till och studerar väckelse- och kyrkohistoria, så ser man att hoppet också handlar om den här världen.

Medverkande under ”Bön för riksdagen” på måndagen är, förutom Peter Artman och Bo Nyberg, Hans Weichbrodt, Annette Westöö, Daniela Persin, Mats Nyholm, Elisabeth Sandlund, Lars Sahlin, Roland Utbult, Kjell-Arne Ottosson med flera. Fullständigt program finns på Sankta Clara kyrkans hemsida.

Det är åttonde gången som ”Bön för riksdagen” arrangeras i samarbete med Sankta Clara kyrka. Det har sin grund i att Peter Artman deltog i en bönegemenskap som samlades i det land som hade ordförandeskapet i EU och därför kom samman 27 gånger i olika huvudstäder – Efter att jag arrangerat och format veckan i Stockholm 2009 blev jag inbjuden att vara med i ledningsgruppen för den bönen. Det var en vecka på våren och en vecka på hösten.

– Det var så inspirerande och meningsfullt att jag inte kunde sluta. Men tänkte samtidigt att jag inte bara kunde åka iväg till andra länder och be i deras parlament när Stockholm också är viktigt.

Vill engagera

Sedan tidigare hade Peter Artman en relation med Sankta Clara kyrka och tycker att kyrkan ligger bra till ekumeniskt, geografiskt och socialt. Anledningen till bön för Sverige och riksdagen är engagemanget för samhället.

– Om man bara går till valurnorna var fjärde år och sedan drar sig tillbaka låter man på ett sätt dem som fått mandat härja fritt. Men det är ändå vi alla som har ansvar för att bygga vårt samhälle.

– Då tänker jag att om man ber på rätt sätt och från ett engagemang blir bönen något som aktiverar. Vad som händer i vår värld måndag till fredag är lika viktigt som att vara engagerad i kyrkan på söndagen.