Kristen hjälpinsats i Marocko

Kristna världen • Jordbävningen, som drabbat Marocko, mätte 6,8 på Richterskalan. Minst 2 500 människor har dödats och 3 000 skadats. Nu har en hjälpkampanj startats av den kristna missionsorganisationen PM International och det iberoamerikanska nätverket Comibam.
Kristen hjälpinsats i Marocko
Gamla hus i Marrakech och byarna i Atlasbergen har drabbats särskilt hårt.
Foto: WIKIPEDIA
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙