Steg upptäckta där Jesus botade blind man

Kristna världen • Arkeologer har grävt fram åtta steg vid den gamla Siloadammen i Jerusalem, vilka inte kunnat ses de senaste 2000 åren. Enligt Johannesevangeliet är detta platsen där Jesus botade en blind man.
Steg upptäckta där Jesus botade blind man
Siloadammen byggdes för cirka 2700 år sedan.
Foto: WIKIMEDIA COMMONS
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙