30 år sedan Osloavtalet

Mellanöstern • Den 13 september 2023 är det 30 år sedan Osloavtalet undertecknades. Målet med avtalet var att bana väg för fred mellan Israel och palestinierna inom en viss tidsram. Idag känner sig många bedragna.
Israels premiärminister Yitzak Rabin skakar hand med Yassir Arafat, PLO, med USA:s president Bill Clinton mellan dem, vid signerandet av Oslo-avtalet 13 september 1993.
Foto: VITA HUSET
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙