FN och kvinnoorganisationerna tysta om övergreppen

Mellanöstern • Trots många bevis för sexuellt våld mot kvinnor och flickor under Hamas attack mot israeliska samhällen den 7 oktober, såsom filmer och berättelser från både förövare, överlevande och räddningspersonal, har många feministiska organisationer och kvinnorättsorganisationer varit tysta sedan dess.
FN och kvinnoorganisationerna tysta om övergreppen
Först en och en halv månad efter den 7 oktober sa chefen för UN Women Sima Bahous att hon var "oroad över det sexuella våldet".
Foto: WIKIPEDIA
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙