Centralbanken i Jerusalem valde att inte höja räntesatserna; styrräntan är oförändrad på 4,75 procent, samma nivå som efter senaste mötet den 10 juli. Beslutet var i linje med marknadens förväntningar och ekonomernas prognoser. Under det senaste året har kontinuerliga räntehöjningar medfört ökade kostnader för lån i Israel. Räntorna har stigit från historiskt låga 0,1 procent i april 2022 till dagens 4,75 procent. Dessa aggressiva räntehöjningar har snabbt ökat kostnaderna för bolån, och många låntagare, både privatpersoner och företag, kämpar för att klara sina månatliga betalningar, enligt Times of Israel.

Oförändrad ränta

"De senaste månaderna verkar inflationen ha saktat ned. Därför beslutade penningpolitiska kommittén att behålla räntesatsen oförändrad, men ser en risk att behöva höja räntesatsen i framtida beslut om inflationssituationen inte fortsätter att förbättras som förväntat", sa centralbanken i ett uttalande.

Räknat på helår så föll inflationen från 4,2 procent i juni till 3,3 procent i juli, den lägsta nivån på över ett år. Trots det ligger konsumentpriserna fortfarande över regeringens målområde på 1-3 procent. Samtidigt har politisk osäkerhet kring regeringens föreslagna reform av rättssystemet lett till att shekeln har försvagats med över åtta procent gentemot den amerikanska dollarn sedan årets början, vilket innebär att den lokala valutan handlas på den svagaste nivån på ungefär tre år.

Svag shekel

"Sedan början av året har shekeln förblivit en av de svagaste valutorna i världen, samtidigt som värderörelsen i shekelväxelkursen har förblivit hög", kommenterade centralbanken.

Under augusti månad tappade shekeln hela 3,3 procent av sitt värde gentemot den amerikanska dollarn. Nedgången i den lokala valutan höjer priserna på importerade varor i Israel, som mat och bensin, liksom kostnaden för utlandsresor, vilket leder till ökad inflation.

"De strama monetära åtgärderna och minskad efterfråga i Israel och utomlands verkar dämpa inflationen", noterade Bank of Israel. "Å andra sidan bidrar shekelns försvagning de senaste månaderna till en ökning av inflationstakten, och utvecklingen av växelkursen de kommande månaderna kommer att påverka inflationens dynamik."

Chefekonom Gil Bufman kommenterade beslutet med att ytterligare devalvering av shekeln är en faktor som kan stödja ytterligare räntehöjningar längre fram eller skjuta upp början av sänkningen av låneräntor.

Rättsreform skapar oro

Bank of Israel har tidigare uttryckt oro över den lokala valutans svaghet på grund av osäkerheten kring den kontroversiella reformen av rättssystemet och dess påverkan på inflationen. Om denna trend fortsätter har centralbanken indikerat att de kan behöva höja räntesatserna för att kontrollera prisökningen.

Marknaden prissätter nu en 40-procentig sannolikhet för ytterligare en räntehöjning vid centralbankens nästa möte den 23 oktober.

För närvarande förväntar sig Bank of Israel att ekonomin kommer att växa med tre procent under 2023 och 2024. Som den största risken för prognosen nämner centralbanken en situation där framsteg i de rättsliga och institutionella förändringarna leder till en ökad osäkerhet och en fortsatt devalvering av shekeln. Detta kan leda till skada på exporten och minskade investeringar samt lägre efterfrågan på privatkonsumtion. Om denna risk förverkligas bedömer centralbanken att Israels BNP de kommande tre åren kommer att vara mellan 0,8 procent och 2,8 procent.

Källa: Times of Israel