Röda Korset har ännu inte besökt gisslan

Mellanöstern • Sex veckor har gått sedan Hamas attackerade israeliska samhällen och kibbutzer vid gränsen till Gaza och mördade 1 200 personer, samtidigt som de tog omkring 240 som gisslan till Gaza. Bland dem finns drygt trettio barn. Ännu har inte Röda Korset besökt gisslan i Gaza.
Röda Korset har ännu inte besökt gisslan
Hamas har kidnappat drygt 200 personer i Gaza.
Foto: OREN ROZEN / WIKIMEDIA COMMONS
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙