Förändrad Sverigebild i USA

Utrikes • Den amerikanska bilden av Sverige har förändrats. Vid sidan av Sverige-bilden som ett fredligt land med ett fungerande välfärdssystem finns numera också en bild av ett land med problem kring kriminalitet, integration och mångkultur. Det visar forskning från Södertörns Högskola.
Förändrad Sverigebild i USA
Sveriges drottning Silvia mötte USA:s dåvarande första dam, Michelle Obama, 2009.
Foto: WHITE HOUSE
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙