De nordiska kungahusen är släkt med varandra på många sätt och vis, och en annan hörnsten som håller de nordiska kungahusen samman är korsen i flaggorna och det faktum att samtliga regenter enligt lag ska tillhöra den Lutherska kyrkan och dess bekännelse. Detta är sedan gammalt, men att de kungliga högheterna även bär på en högst personlig tro är mera okänt; dock har drottning Margrethe II av Danmark gett uttryck för detta.

– Drottning Margrethe har genom sin bekännelse och tro på Jesus Kristus varit ett andligt fyrtorn i Norden som påverkat både det norska och svenska kungahuset, säger pastorn och samhällsdebattören Finn Henrik Friis Larsen, till Inblick.

”Oväntat besked”

– Drottning Margrethes traditionella nyårstal skakade om det danska folket i och med beskedet att hon på 52-årsdagen av sin fars bortgång, kung Fredrik IX 1899-1972, ”Folkekongen” kallad, ”träder tillbaka”, berättar Lennart Sacrédeus för Inblick.

Den förre europaparlamentarikern är även gymnasielärare i bland annat historia och född i Ronneby i Blekinge, en gång en del av Danmark.

– Drottningens tro kom till uttryck på flera sätt.

– 2016 skänkte hon en gåva, ett antependium till altaret i Slottskyrkan i reformationsstaden Wittenberg. Hon sa även i en intervju med danska tidningen Kristelig Dagblad att: ”Det är Gud som har skapat oss alla och hela världen. Universum blev inte till av sig självt, det är skapat.”

”Korset i flaggan”

Finn Henrik Friis Larsen lyfter åter fram korset i våra nordiska flaggor, vår kristna kultur och gemensamma historia.

– Allt detta är ett bra fundament, men bara tron och bekännelsen kan frälsa oss för evigheten, så även våra kungahus.

– Vi ber för våra nordiska kungahus, som Bibeln lär oss att göra.

Även det norska kungahuset har kristna rötter, där Margrethes släkting, Haakon VII, var en bekännande kristen som sökte Guds välsignelse inte minst under andra världskriget.

– Harald V av Norge vägrade 2012 att gå med på att Stortinget skulle ändra grundlagen med avseende på kravet om att han skulle tillhöra den Norska kyrkan.

”Jag är en kristen och mitt hus ska tillhöra den Lutherska norska kyrkan”, sa han enligt Larsen och så blev det.

Idag är Larsen mera orolig för kungahusets andliga status.

– Det var då, idag är det många andra influenser som påverkar våra kungahus. Vi såg att den nye kungen i Danmark, Frederik X, bar ett buddhistiskt armband vid sin ”kröning”. Detta sänder andra signaler; vi får hoppas han hittar tillbaka till sin barnatro som kung.

– I Norge har kungahuset fått in en shaman som nu ska gifta sig med prinsessan Märtha Louise i sommar. Detta är tragiskt, men vi får be för vårt land och kungahus att Gud får röra vid kungen och hela familjen, säger Friis Larsen.

Han hyser dock gott hopp om att kronprins Haakon och hans familj kommer att bära det kristna arvet och traditionen vidare.

Kvinnlig tronföljd

Drottningen tog över tronen efter visst besvär, då det krävdes en grundlagsändring 1953 för att tillåta kvinnlig tronföljd i Danmark. Drottningen föddes bara några dagar efter det att tyska trupper, den 9 april 1940, ockuperade landet och även Norge.

Margrethe tog över tronen efter sin far den 14 januari 1972 och på samma dag lämnade hon över till sin äldste son Fredrik, född 1968, som numera tituleras Frederik X. Han och hans hustru Mary är nu Danmarks kung och drottning.