Hans Marklund

De två skördefälten

Kristen opinion • Gud har kallat och sänt sin församling att utbreda Guds rike i tiden, att skapa en Guds rikes kultur och att slutföra missionsuppdraget och föra människor till frälsning. När Jesus talar med sina lärjungar deklarerar han klart och tydligt att skörden redan är mogen, den är stor men arbetarna är få.
De två skördefälten
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙