Hans Marklund

Israels plats i den kristna kyrkan

Kristen opinion • Intresset för och stödet till Israel som nation och det judiska folket har varit en grundbult i stora delar av kristenheten genom historien. Sedan början av sjuttiotalet kan vi dock se att en förändring skett i inställningen till och uppfattningen om Israel.
Israels plats i den kristna kyrkan
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙