Maria Owiredu

Sanningar och ultimata sanningar

Kristen opinion • Vad är en sanning? Är det baserat på fakta eller är det baserat på en uppfattning? Hur orienterar vi oss i en strid ström av informationskällor, som alla gör anspråk på sanningen? Min subjektiva slutsats är att det finns sanningar, men det finns också ultimata sanningar.
Sanningar och ultimata sanningar
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙