Svenska fotbollssupportrar skjuts på öppen gata i Bryssel för att de har landslagströjor på sig. Samtidigt jublar människor på svenska gator och torg för att en massaker på civila har ägt rum i Israel. Ropen skallar efter fler poliser och hårdare tag mot gängkriminaliteten, UD råder svenskar att vara försiktiga om de ska resa utomlands, och propalestinska demonstrationer med krav på Israels utplåning stöds av svenska myndighetspersoner.

Är det rätt att jämföra dessa olika fronter av våld och terror? Jag kan se vissa gemensamma nämnare. I världen pågår en konflikt mellan två olika kulturer, eller sätt att se på livet, människan och samhället i stort.

På den ena sidan rättsstaten med demokratiska värden, religions- och yttrandefrihet, alla människors lika värde, social rättvisa och respekt för liv och död. På den andra sidan ett upphöjande av extremreligiösa idéer och krafter; gängets eller klanens heder ska skyddas och framhållas till varje pris. Det skapas en dödskultur som saknar all respekt för liv och död. Den vanliga människan är obetydlig inför den gudomliga planen inom radikal islamism. Inom gängkriget och hederskulturen finns ingen individuell valfrihet att välja samhörighet; här gäller släktheder och trohet mot gruppen. Blodsfejderna är så allvarliga att inte ens anhöriga, barn och kvinnor är undantagna. Ingen hänsyn tas till förbipasserande. Inom de här grupperingarna är du antingen vän eller fiende.

Framtiden ser onekligen dyster ut och många frågar sig om vi är på väg in i en apokalyptisk tid, tidsålderns och mänsklighetens avslutning och jordens undergång. Är kriget i Mellanöstern mellan Israel och Hamas början till det som bibelns profetior talar om: slaget vid Harmagedon? Hur kommer kriget att utvecklas? Det finns inget självklart svar på den frågan, Jag kan se några möjliga scenarier.

En tänkbar utveckling är att konflikten eskalerar och utvecklas till ett storkrig i Mellanöstern där flera arabländer med Iran i spetsen blandar sig i kriget. Det skulle innebära att stormakter som USA och Kina och eventuellt Ryssland, som redan har fullt upp med kriget i Ukraina, blandar sig i striderna. En annan tänkbar utveckling är att Israel pressas hårt från den övriga världen, inte minst västvärlden, som tvingar fram ett ”eldupphör” och en process av förhandlingar inleds, mot Israels vilja. En inte allt för vild gissning är också att Israel fortsätter kriget tills de är klara med Hamas.

Det kan också vara början på Apokalypsen och inledningen till tidens avslutning. Utifrån ett bibliskt perspektiv har jag svårt att se att vi är så långt fram i tiden. Vi kan vara överens om att vi lever i en sen tid; samtidigt finns det viktiga profetiska utsagor i Bibeln som ännu inte är fullbordade. I Apostlagärningarna läser vi att himlen måste behålla Jesus tills allt det blir upprättat som profeterna har förutsagt.

Samhällsprofeterna ger inga direkt positiva signaler och förutsägelser inför framtiden. Miljö- och klimathotet är stort, de ekonomiska framtidsutsikterna är inte direkt ljusa och just nu pågår 82 väpnade konflikter i världen. Finns det då inga ljusa framtidsutsikter?

För snart 2 600 år sedan trädde en profet fram och profeterade in i framtiden. Han kallades för ”den gråtande profeten” eftersom han själv var starkt påverkad av de svårigheter som drabbade hans folk, judarna vid den tiden. Samtidigt profeterade han hopp och tro för framtiden med orden: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.”

Det är ett profetiskt ord också till vår tid. Det finns en framtid och ett hopp.