Talaren är en drivande person i LVU-kampanjen, som sedan flera år pågår mot svensk socialtjänst. Desinformationen går ut på att svenska myndigheter skulle kidnappa barn, särskilt muslimska barn. Konspirationsteorin har spridits som en löpeld ut i muslimvärlden via arabiska konton och utländska medier. Lögnen blev snabbt en sanning där.

Under ett ”After Work”-möte i Göteborg där Sveriges statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson skulle svara på göteborgarnas frågor, avbröts de ständigt av pro-palestinska aktivister som störde mötet. I ett kritiskt läge gjorde statsministern en felsägning. Missuppfattningen som uppstod, trots statsministerns förtydligande, blev snabbt en sanning som spreds på sociala plattformar ut över världen. Lögnen spreds speciellt till den muslimska världen där Sverige helt plötsligt sägs stå för Israels rätt till folkmord. På några minuter skapades en konspirationsteori, byggd på en lögn, om Sveriges statsminister och Sverige som nation.

Något som lätt glöms bort i den svenska debatten är att konspirationsteorier är en integrerad del av den officiella politiska diskursen i antidemokratiska länder. Detta har blivit allt tydligare de senaste åren. Spekulationer, åsikter och antaganden förvandlas till teorier som blir till sanningar. Under covid-19-pandemin spreds konspirationsteorier med full kraft om vad som låg bakom spridningen av coronaviruset. Mönstret är tydligt när det gäller president Putins och Rysslands lögnpropaganda. En osann bild målas upp för att det egna folket ska tro på den ryska regimens rättfärdighet. Nu sker det igen gällande kriget mellan Hamas och Israel. Lögn blir till sanning.

Konspirationsteorier syftar till att sprida lögner om motparten för att skapa en rättfärdig bild av utövaren. När regimerna planterar sina bisarra idéer om motparten lyckas de få folket att vända bort blicken från regimernas egna tillkortakommanden och skapa enighet gentemot en yttre fiende.

I de antidemokratiska nationerna hör konspirationsteorier till vardagen. Dessa nationer saknar oftast fri press och har i stället en hårt kontrollerad regimstyrd media. Då blir det enkelt för regimerna att sprida sin lögnpropaganda och sina konspirationsteorier till befolkningen med hjälp av statliga media.

Konspirationsteorierna varierar i uppfinningsrikedom – som att vaccinet skulle innehålla en sifferkod, förknippad med Antikrist. Varje person som vaccinerade sig var därmed märkt med Antikrists märke. Eller att den ukrainska regimen och en del av befolkningen skulle vara nazister som Ryssland tagit ansvar för att utrota och rädda den övriga ukrainska befolkningen.

Nu handlar det om Mellanöstern, och lögnpropagandan går ut på att skylla allt på Israel.

Den palestinska ambassadören Rula Almhaissen menade i en intervju med DN att Israel lät Hamas attack mot civila israeler ske för att få ett skäl att angripa Gaza. Almhaissen menade att det var ”väldigt misstänkt” och att det inte går att utesluta att Israel ville använda attacken som en ursäkt för att kunna bomba Gaza. Detta uttrycks alltså av en officiell person.

I antidemokratiska nationer matas det egna folket ständigt med regimtrogen propaganda. Det blir i det närmaste omöjligt för befolkningen i dessa länder att veta vad som är sant och falskt i och med att det inte finns fria media. Många av mottagarna har dessutom blivit matade med konspirationsteorier om motparten sedan barnsben. De tvingas då att utgå från att makthavarna ljuger.

Vi lever i en värld där lögn blir sanning. Nu behöver världen sanningssägare.