När Betz Asefa, som tidigare varit grovt kriminell och suttit många år i fängelse, berättar sitt vittnesbörd säger han att en liten stund med en fängelsepräst blev början på ett normalt liv. Det skedde något i mötet och det berodde inte på saften och bullarna, utan på den vers prästen läste ur Bibeln. Sedan var vägen lång och krokig ur kriminaliteten och drogerna, men det var första pusselbiten ut ur mörkret.

Om jag minns rätt mötte även Sebastian Stakset en fängelsepräst, och tron på Gud och gemenskapen med andra troende blev räddningen för honom. Hela den berättelsen finns i boken ”Bara ljuset kan besegra mörkret”. Inblick har kontakt med relativt många interner och förre detta kriminella. Den gemensamma nämnaren är att Gud har blivit det sista halmstrået de har gripit efter och att det lett till ett nytt liv. Tänk om programledaren för ”Livsåskådning” hade fått höra de berättelserna och förstått hur betydelsefulla fängelseprästerna är för dem som totalt förstört sina liv och tappat hoppet. Tänk om hon bjudit in Asefa eller Stakset att berätta om sina liv. Eller bjudit in en fängelsepräst och låtit honom tala om mötena med människorna på samhällets botten. Det väldigt tråkiga i radioprogrammet var att programledaren istället bjudit in en imam. Han fick prata fritt och ifrågasattes inte på något sätt.

Programledaren lobbade för att det skulle finnas fler imamer i Sveriges fängelser. I en intervju med Kriminalvårdens generaldirektör försökte hon pressa in honom i ett hörn för att han skulle säga att det var för få imamer. Men generaldirektören kontrade med att de hade ett stort tryck från olika aktörer utifrån som ville komma in på anstalterna. Det var ganska tydligt att P1 gick muslimernas ärende. Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki är frälsningen en av lösningarna på kriminaliteten i Sverige. Även om Jerzy inte själv bekänner sig som troende har han sett att tron på Jesus förändrar liv.

Det finns en bok från Ankarstiftelsen som heter ”Miraklet på Bella Vista”. Den handlar om hur Jesus förvandlade ett av världens största fängelser. Nyckeln var fängelseprästens och andra troendes böner. Tidigare hade det skett minst ett mord varje vecka på fängelset, men när en efter en blev frälst upphörde alla mord i fängelsekorridorerna, och det smittade även av sig i samhället när de frälsta internerna blev frisläppta och påverkade sina kriminella gängmedlemmar. Bella Vista finns i Colombia, men samma sak kan hända här. Politikerna vet inte vad de ska göra med den eskalerande kriminaliteten i Sverige där till och med små barn rekryteras till att mörda. Man tror inte det är sant, men det är det. Enligt någon ligger Sverige på samma nivå av skjutningar som Mexico.

När politikerna står handfallna har vi kristna ett hemligt vapen. Låt oss be för svenska fängelser och prästerna där och för de kriminella, att de ska hitta Jesus. Vi behöver också be för Sveriges poliser. Idag ser vi inte många poliser som patrullerar på gatorna, utan de åker omkring i sina polisbilar. Risken är att det då utvecklas ett ”vi och dem”. Enligt en polis, som nu gått i pension, behöver vi ha tillbaka närpoliserna i Sverige. Poliser som lär känna barnen och ungdomarna och som kan gå hem till föräldrarna och berätta att Kalle eller Fia har gjort något olagligt. En motivering till att närpoliserna togs bort var att de inte behövdes för det hände inget där de arbetade; det var lugnt och stilla. När de plockades bort var det inte lika lugnt och stilla längre…