Krig leder aldrig till något positivt och det är alltid folket som får betala det höga priset med lidande och död.

I krig finns det internationella lagar som måste följas och de säger att civilbefolkningen måste så långt det är möjligt skonas från krigshandlingar. Här uppstår ett moraliskt dilemma för de krigförande parterna, att föra krig och samtidigt ta hänsyn till civilbefolkningen. Här kan vi se en tydlig skillnad mellan Israel och Hamas.

Hamas tar ingen som helst hänsyn till krigslagar eller civilbefolkning, inte ens sina egna. Detta har de visat med all tydlighet. När de genomförde sin terrorattack mot Israel på morgonen den 7 oktober utförde de en massaker som går att jämföra med nazisternas framfart mot det judiska folket under Förintelsen. Enligt patologerna som arbetar dag och natt för att identifiera de döda israelerna behandlades kropparna bestialiskt innan de dog.

Det är människor som har bakbundits, brunnit upp eller skjutits i nacken eller under hakan. En del både barn och vuxna har huvudet separerat från kroppen. I vissa fall kan vi se hur de har kulhål i händerna och sedan i huvudet eller bröstet, som om de hade försökt skydda sig med händerna mot kulorna. Hamas har dessutom filmat massakern och sedan lagt ut filmer på sociala nätsidor.

Hamas tar inte heller någon som helst hänsyn till det egna folket. De bygger medvetet sina militära installationer i anslutning till skolor och sjukhus. De beordrar civila palestinier att inte utrymma när Israel bombar, medan Israel evakuerar sin befolkning från samhällen och kibbutzer som ligger nära gränsen till Gaza, allt för att skydda folket.

Hamas visar ingen respekt för liv och död. Ett människoliv står helt underordnat i kampen och hatet mot Israel. Deras kultur har tydliga drag av döds kultur och deras krigare sätter en ära i att bli martyrer för Allah. Hamas tar inga moraliska hänsyn och låter inte sin strategi för att utplåna Israel från kartan begränsas av mänskligt hänsynstagande eller moraliskt tänkande.

Israel däremot besitter moral, det vet Hamas och det är en anledning till att de blandar sina militära installationer bland civilbefolkningen. Detta försvårar för Israel och det blir i princip helt omöjligt för dem att föra krig utan att det också drabbar civila. Det ställer Israel inför både ett moraliskt och strategiskt problem.

Att besegra Hamas blir svårt utan att det också skördar dödsoffer bland civila. Är det ens möjligt att besegra en fiende som medvetet använder den egna befolkning som militära sköldar.

Israels moraliska dilemma ligger på flera plan. De har krigslagar att följa och måste i möjligaste mån skona den palestinska civilbefolkningen. De har 199 israeler som sitter som gisslan någonstans i Gaza. Dessa vill de till varje pris få tillbaka levande. Israel kan inte riskera att utsätta sitt folk för ständiga terrorhandlingar och raketbeskjutningar från Gaza, de måste helt enkelt besegra och avväpna Hamas. De har dessutom pressen på sig från hela världen att visa moraliskt mod och häva blockaden mot Gaza och tillåta förnödenheter och nödhjälp att komma in i Gazaområdet, samt släppa på vatten och el.

Vi måste komma ihåg att det var Hamas som satte i gång kriget och att de inte gjort eller gör något för att förhindra en katastrof för det egna folket. Tvärtom, de förvärrar krisen genom att fortsätta sin beskjutning och använda Gazas invånare som mänskliga sköldar.

Israels moraliska och strategiska dilemma är kanske en tuffare utmaning än den militära. Ju fler människor som faller offer för kriget kommer den internationella pressen att öka på Israel. Landets säkerhetspolitiska läge kan komma att förvärras om man tappar stöd från väst. Hatet från arabvärlden kan få oanade konsekvenser och konflikten kan i värsta fall leda till ett storkrig.

För Hamas gäller enbart seger över Israel om så det egna folket får sätta livet till. Israel måste hitta en annan väg för att besegra Hamas. Kriget vinns inte genom en liknande döds kulter som Hamas besitter, det handlar om att hitta vägen och balansen i de moraliska utmaningarna.