”Det står i princip: “Här är personer vi inte gillar, gör vad ni vill med dem”, säger den danske terrorforskaren Tore Refslund Hamming till DN. Även om situationen inte alls är jämförbar, så drabbas nu ändå Sverige av de terrorhot som har varit vardag i Israel i flera decennier.

Den moderna terrorismen uppstod i Mellanöstern under det kalla kriget, i en osannolik symbios mellan kommunism och islamism där många av grupperna haft målet att utplåna Israel. Flera terrororganisationer bildades efter de arabiska grannländernas misslyckade angreppskrig på Israel år 1948. Medan hundratusentals judiska flyktingar från arabländerna absorberades i Israel samlades ungefär lika många palestinska flyktingar i FN-ledda läger i Jordanien, Syrien, Gaza och Libanon. Lägrens trångboddhet gjorde dem till en perfekt plats för att rekrytera terrorister som ville bekämpa Israel.

PLO:s ledare Yassir Arafat sa redan år 1959 att palestiniernas vapen skulle vara gerillakrig och terror. Efter sexdagarskriget 1967 växte nya militanta och PLO-relaterade terrorgrupper fram: PFLP, DFLP, Svarta september, Abu Nidals grupp. År 1972 dödades 11 israeliska olympier vid OS i München av den palestinska gruppen Svarta september.

När vänstervågen sedan nådde stora delar av västvärlden försökte terrorgrupper som Baader-Meinhofligan – som senare blev Röda arméfraktionen (RAF) – skapa kaos i västvärlden. Det visade sig senare att flera terrorgrupper, bland annat RAF, PFLP och PLO, fått stöd från Sovjetunionen och dess satellitstater i Östeuropa. Terror var i den kommunistiska rörelsen ett accepterat medel för att nå sina politiska mål.

Terrorklassade Hamas bildades som Muslimska brödraskapets palestinska gren i slutet av 1987 i samband med första palestinska intifadan. Gruppen har i dag en stark förankring i Turkiet och stort ekonomiskt stöd från Iran. Terrorgruppen Hizbollah växte i sin tur fram under inbördeskriget i Libanon på 1980-talet, ett krig som uppstod sedan PLO hade kastats ut från Jordanien och etablerat sig i Libanon. Israel tvingades så småningom gå in i landet för att stoppa terrorattacker mot civila israeler. Hizbollah var i detta krig en milis som styrdes och finansierades av terrorklassade Irans revolutionsgarde. Hizbollah har i dag stöd från repressiva stater som Syrien och Iran.

Terrorgruppen al-Qaida bildades på 1980-talet och hade stöd från Saudiarabien – och osannolikt nog även från CIA – mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. När Sovjet lämnade Afghanistan vände sig al-Qaida omgående mot västvärlden och utförde sedan de uppmärksammade terroristattackerna mot USA den 11 september 2001.

Muslimvärldens splittrade syn på terror illustreras av reaktionerna efter 11 september-attackerna. Befolkningen i de palestinska områdena dansade av glädje på gatorna. Den palestinske ledaren Yassir Arafat fick ta hjälp av polisen för att få kontroll över händelseförloppet på gatorna i landet. Den palestinska befolkningen i arabvärlden och Mellanöstern jublade av glädje och hyllade kaparna för attacken mot USA.

Att delar av befolkningen i den muslimska världen jublade över terrordåden illustrerar det folkliga stöd för terrorgrupper med rötter i Mellanöstern som Sverige nu utmanas av. Det är dessa outtalade sympatier som ger grogrund för ideologiskt motiverade gärningsmän som agerar i ensamhet.