Maria Owiredu

Den vackraste upplevelsen i livet har blivit en börda

Nyhetskommentarer • Häromveckan läste jag en artikel i Göteborgsposten som uppmärksammade att en av Sveriges folkvalda politiker lagt en motion i riksdagen med ambitionen att satsa på forskning om artificiella livmödrar. I motionen står det bland annat: ”Den civilisatoriska utvecklingen kräver att framsteg görs i riktning att avlasta människan från denna naturliga men hopplöst föråldrade bördan.”
Den vackraste upplevelsen i livet har blivit en börda
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙