Lennart Sacrédeus

Finland drar in biståndet till Putins vänner

Nyhetskommentarer • Är det rimligt att ge bistånd till länder som säger sig inte kunna ta ställning till Rysslands oprovocerade och folkrättsstridiga, fullskaliga invasion av det fredliga, demokratiska grannlandet Ukraina?
Finland drar in biståndet till Putins vänner
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙