Lennart Sacrédeus

Kulturpersoner och miljöaktivister går terrorns ärenden

Nyhetskommentarer • I Sverige och i utlandet fortsätter debatten att rasa om på vilket sätt staten Israel över huvud taget skall kunna utöva sitt självförsvar. Det är en laglig internationell rättighet den judiska staten äger efter Hamas bestialiska våldshandlingar lördagen den 7 oktober - då den islamistiska terroristorganisationen dödade 1 400 värnlösa israeler, många i sina hem på kollektivjordbruken kibbutzer, och kidnappade ytterligare 200, alla dessa missgärningar begångna på israeliskt territorium nära Gazaremsan.
Kulturpersoner och miljöaktivister går terrorns ärenden
Fler artiklar i samma kategori
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙